Egzamin z j臋zyka hiszpa艅skiego

 • Europejskie Certyfikaty J臋zykowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzamin贸w testuj膮cych kompetencje j臋zykowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kszta艂cenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC mo偶na uzyska膰 z dziesi臋ciu j臋zyk贸w: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, w艂oskiego, portugalskiego, holenderskiego, du艅skiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC s膮 przeprowadzane w ca艂ej Europie w identyczny spos贸b i oceniane wed艂ug tych samych kryteri贸w.
 • Zalet膮 egzamin贸w TELC jest ich por贸wnywalno艣膰 – egzaminy z r贸偶nych j臋zyk贸w przeprowadzone na tym samym poziomie maj膮 tak膮 sam膮 struktur臋 i poziom trudno艣ci.
 • Egzaminy TELC zosta艂y opracowane i s膮 administrowane przez niezale偶n膮 organizacj臋 non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzib膮 we Frankfurcie nad Menem, b臋d膮c膮 cz艂onkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadaj膮cych certyfikaty j臋zykowe uznawane na arenie mi臋dzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje za艂o偶enia nauczania i testowania kompetencji j臋zykowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularno艣ci egzamin贸w TELC 艣wiadczy ilo艣膰 centr贸w egzaminacyjnych – ju偶 ponad 3 000 w Europie!
 • Certyfikat TELC to mi臋dzynarodowy dokument j臋zykowy – uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szk贸艂 wy偶szych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowa艂o si臋 uzna膰 egzaminy TELC jako ko艅cowe egzaminy j臋zykowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawc贸w – krajowych i zagranicznych – daje realn膮 szans臋 na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC s膮 tak偶e stosowane w administracji pa艅stwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty j臋zykowe TELC na poziomie B1 oraz B2, s膮 oficjalnie uznawane przez administracj臋 Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzaj膮ce znajomo艣膰 j臋zyka obcego.
 • Certyfikaty TELC figuruj膮 r贸wnie偶 na li艣cie dokument贸w wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosk贸w student贸w ubiegaj膮cych si臋 o przyznanie stypendi贸w na uczelniach zagranicznych.
 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminator贸w w poszczeg贸lnych centrach egzaminacyjnych.
 • Cz臋艣膰 pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane s膮 dwustopniowo przez dw贸ch r贸偶nych egzaminator贸w.
 • Cz臋艣膰 ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminator贸w w o艣rodku przeprowadzaj膮cym egzamin.
 • 呕eby zda膰 egzamin, nale偶y mie膰, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu cz臋艣ciach egzaminu.
 • Jednostk膮 odpowiedzialn膮 za druk i rozsy艂anie certyfikat贸w jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje si臋 Certyfikat potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka na danym poziomie wraz z ocen膮 z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysy艂any w terminie 5 – 10 tygodni od daty egzaminu.

Zasadniczo egzamin TELC sk艂ada si臋 z cz臋艣ci pisemnej oraz ustnej. Cz臋艣膰 pisemna to teksty do czytania i s艂uchania ze zrozumieniem; cz臋艣膰 ustna to rozmowa w danym j臋zyku. Poszczeg贸lne cz臋艣ci egzaminu mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od poziomu, ale nie j臋zyka.

poziom 艣redniozaawansowany

CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Czytanie ze zrozumieniem, czas 45 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 75
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 30
 3. S艂uchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 75
 4. Pisanie listu wg okre艣lonego planu czas 30 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w 45

CZ臉艢膯 USTNA (zdawana indywidualnie) obejmuje trzy zadania, czas 15 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 75

 1. Kominukacja w sytuacjach dotycz膮cych 偶ycia codziennego.
 2. Rozmowa na tematy dot. 偶ycia codziennego
  • referowanie kr贸tkiego tekstu,
  • formu艂owanie w艂asnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana pogl膮d贸w.
 3. Uzgodnienie wsp贸lnego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej (135 pkt), jak i w cz臋艣ci ustnej (45 pkt).

Obecinie wprowadzono r贸wnie偶 egzaminy TELC A2 ESCUELA i TELC B1 ESCUELA, przeznaczone dla m艂odzie偶y w wieku 12-16 lat. S膮 to certyfikaty, kt贸re powsta艂y z my艣l膮 o m艂odych ludziach, kt贸rzy chcieliby zdoby膰 dokument potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka hiszpa艅skiego na poziomach A2 oraz B1. Forma egzaminu jest taka sama jak TELC A2 i TELC B1, natomiast tematyka bli偶sza zainteresowaniom m艂odzie偶y.

poziom podstawowy wy偶szy

CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Leksyka i gramatyka, oko艂o 15 min., mo偶na uzyska膰 13 pkt.
 2. S艂uchanie na rozumienie, trwa 20 min, mo偶na uzyska膰 24 pkt.
 3. Czytanie na rozumienie, czas 30 min, 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, trwa 15 min, maksymalna punktacja – 12.

CZ臉艢膯 USTNA (zdawana w parach), trwa 10 min, sk艂ada si臋 z trzech zada艅:

 1. Poznawanie si臋 nawzajem, mo偶na otrzyma膰 3 pkt.
 2. Wymiana informacji, punktacja – 12.
 3. Uzgodnienie wsp贸lnego stanowiska na wskazany temat – 12 pkt.

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej, jak i w cz臋艣ci ustnej.

 • System egzamin贸w DELE to oficjalne certyfikaty j臋zykowe potwierdzaj膮ce poziom kompetencji j臋zykowych w j臋zyku hiszpa艅skim.
 • Egzaminy DELE s膮 zarz膮dzane przez Ministerstwo O艣wiaty, Kultury i Sportu.
 • Przygotowaniem egzamin贸w zajmuje si臋 Uniwersytet w Salamance.
 • Za organizacj臋 sesji egzaminacyjnych odpowiedzialny jest Instytut Cervantesa.
 • W Polsce egzaminy DELE mo偶na zdawa膰 w : Krakowie, Cz臋stochowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wroc艂awiu i Lublinie.

Dyplomy DELE s膮 wa偶ne bezterminowo.

Egzaminy DELE wyst臋puj膮 na trzech poziomach zaawansowania:

 • Diploma Inicial de Espanol – egzamin na poziomie B1 ( Threshold ) w skali Rady Europy
 • Diploma Intermedio de Espanol – egzamin na poziomie B2 ( Vantage ) w skali Rady Europy
 • Diploma Superior de Espanol – egzamin na poziomie C2 ( Mastery ) w skali Rady Europy

Ezgamin DELE ocenia Uniwersytet w Salamance.

Egzaminy s膮 organizowane dwa razy do roku 鈥 w maju i listopadzie.

Wed艂ug ALTE ( Association of Language Testers in Europe ) Diploma Superieur jest odpowiednikiem nast臋puj膮cych dyplom贸w mi臋dzynarodowych:

J臋zyk angielski: Certificate in Advanced English (CAE)
J臋zyk francuski: Dipl么me Sup茅rieur d’脡tudes Fran莽aises Modernes (DS)
J臋zyk niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Jak wygl膮da egzamin ?

Egzamin sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych cz臋艣ci:
鈥 Rozumienie tekstu (60 min.)
鈥 Zredagowanie listu o tematyce zawodowej i wypracowania (60 min) Ka偶dy z tekst贸w powinien zawiera膰 od 150 do 200 sl贸w.
鈥 Rozumienie ze s艂uchu (45 min.) Nale偶y odpowiedzie膰 na 16 pyta艅 dotycz膮cych czterech wypowiedzi nagranych na ta艣mie magnetofonowej, np. rozm贸w lub wypowiedzi pochodz膮cych ze 艣rodk贸w masowego przekazu.
鈥 Test sprawdzaj膮cy z gramatyki i s艂ownictwa (60 min.)
鈥 Rozmowa (10-15 min.)

Uwaga! Aby otrzyma膰 dyplom nale偶y podczas egzamniu uzyska膰 minimum 70% maksymalnej liczby punkt贸w.

Wed艂ug ALTE ( Association of Language Testers in Europe ) Diploma Intermedio jest odpowiednikiem nast臋puj膮cych dyplom贸w mi臋dzynarodowych:

J臋zyk angielski: First Certificate in English (FCE)
J臋zyk francuski: Dipl么me de Langue Fran莽aise (DL)
J臋zyk niemiecki: Zentrale Mittelstufenpr眉fung (ZMP)

Jak wygl膮da egzamin ?

Egzamin sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych cz臋艣ci:
鈥 Rozumienie tekstu (60 min.)
鈥 Zredagowanie listu prywatnego i wypracowania (60 min) Ka偶dy z tekst贸w powinien zawiera膰 od 150 do 200 s艂贸w.
鈥 Rozumienie ze s艂uchu (30 min.) Nale偶y odpowiedzie膰 na 12 pyta艅 dotycz膮cych czterech wypowiedzi nagranych, np. og艂osze艅, wiadomo艣ci, rozm贸w, wywiad贸w.
鈥 Test sprawdzaj膮cy znajomo艣膰 gramatyki i s艂ownictwa (60 min.)
鈥 Rozmowa (10-15 min.)

Uwaga! Aby otrzyma膰 dyplom nale偶y podczas egzamniu uzyska膰 minimum 70% maksymalnej liczby punkt贸w.

Wed艂ug ALTE (Association of Language Testers in Europe) Diploma Inicjal jest odpowiednikiem nast臋puj膮cych dyplom贸w:

J臋zyk angielski: Preliminary Englist Test (PET)
J臋zyk francuski: Certificat d’脡tudes de Fran莽ais Pratique 2 (C.E.F.P. 2)
J臋zyk niemiecki: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF)

Jak wygl膮da egzamin ?

Egzamin sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych cz臋艣ci:
鈥 Rozumienie tekstu (40 min.)
鈥 Zredagowanie kilku prostych tekst贸w o tematyce praktycznej (50 min.)
鈥 Rozumienie ze s艂uchu (30 min.)
鈥 Test gramatyczny i sprawdzaj膮cy znajomo艣膰 s艂ownictwa (40 min.)
鈥 Rozmowa (10-15 min.)

Uwaga! Aby otrzyma膰 dyplom nale偶y podczas egzamniu uzyska膰 minimum 70% maksymalnej liczby punkt贸w.

Wybierz interesuj膮cy Ci臋 kurs i wy艣lij zg艂oszenie

Kwalifikacja do grup jest bezp艂atna i niezobowi膮zuj膮ca. Koordynator kurs贸w skontaktuje si臋 w kolejnym dniu roboczym.


Zapisz si臋
漏 2020 - 2021 Columbus. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: emedia