Egzamin z j臋zyka rosyjskiego

 • Europejskie Certyfikaty J臋zykowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzamin贸w testuj膮cych kompetencje j臋zykowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kszta艂cenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC mo偶na uzyska膰 z dziesi臋ciu j臋zyk贸w: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, w艂oskiego, portugalskiego, holenderskiego, du艅skiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC s膮 przeprowadzane w ca艂ej Europie w identyczny spos贸b i oceniane wed艂ug tych samych kryteri贸w.
 • Zalet膮 egzamin贸w TELC jest ich por贸wnywalno艣膰 – egzaminy z r贸偶nych j臋zyk贸w przeprowadzone na tym samym poziomie maj膮 tak膮 sam膮 struktur臋 i poziom trudno艣ci.
 • Egzaminy TELC zosta艂y opracowane i s膮 administrowane przez niezale偶n膮 organizacj臋 non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzib膮 we Frankfurcie nad Menem, b臋d膮c膮 cz艂onkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadaj膮cych certyfikaty j臋zykowe uznawane na arenie mi臋dzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje za艂o偶enia nauczania i testowania kompetencji j臋zykowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularno艣ci egzamin贸w TELC 艣wiadczy ilo艣膰 centr贸w egzaminacyjnych – ju偶 ponad 3 000 w Europie!
 • Certyfikat TELC to mi臋dzynarodowy dokument j臋zykowy – uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szk贸艂 wy偶szych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowa艂o si臋 uzna膰 egzaminy TELC jako ko艅cowe egzaminy j臋zykowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawc贸w – krajowych i zagranicznych – daje realn膮 szans臋 na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC s膮 tak偶e stosowane w administracji pa艅stwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty j臋zykowe TELC na poziomie B1 oraz B2, s膮 oficjalnie uznawane przez administracj臋 Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzaj膮ce znajomo艣膰 j臋zyka obcego.
 • Certyfikaty TELC figuruj膮 r贸wnie偶 na li艣cie dokument贸w wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosk贸w student贸w ubiegaj膮cych si臋 o przyznanie stypendi贸w na uczelniach zagranicznych.
 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminator贸w w poszczeg贸lnych centrach egzaminacyjnych.
 • Cz臋艣膰 pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane s膮 dwustopniowo przez dw贸ch r贸偶nych egzaminator贸w.
 • Cz臋艣膰 ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminator贸w w o艣rodku przeprowadzaj膮cym egzamin.
 • 呕eby zda膰 egzamin, nale偶y mie膰, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu cz臋艣ciach egzaminu.
 • Jednostk膮 odpowiedzialn膮 za druk i rozsy艂anie certyfikat贸w jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje si臋 Certyfikat potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka na danym poziomie wraz z ocen膮 z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysy艂any w terminie 5 – 10 tygodni od daty egzaminu.

Zasadniczo egzamin TELC sk艂ada si臋 z cz臋艣ci pisemnej oraz ustnej. Cz臋艣膰 pisemna to teksty do czytania i s艂uchania ze zrozumieniem; cz臋艣膰 ustna to rozmowa w danym j臋zyku. Poszczeg贸lne cz臋艣ci egzaminu mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od poziomu, ale nie j臋zyka.

poziom 艣redniozaawansowany wy偶szy

CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Czytanie na rozumienie, maksymalnie 75 pkt.
 2. Test leksykalno-gramatyczny, 30 pkt. (Cz臋艣膰 1 i 2 trwa 艂膮cznie 90 min)
 3. S艂uchanie na rozumienie, 20 min, 75 pkt.
 4. Pisanie listu wg podanego planu , 30min, 45 pkt.

CZ臉艢膯 USTNA – sk艂ada si臋 z trzech zada艅, trwa 15 min, maksymalna punktacja – 75 pkt.

 1. Prezentacja przygotowaneho wcza艣ciej materia艂u
 2. Dyskusja
 3. Wsp贸lne rozwi膮zywanie zadania/problemu.

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej (135 pkt), jak i w cz臋艣ci ustnej (45 pkt).

poziom podstawowy wy偶szy

CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Leksyka i gramatyka, oko艂o 15 min., mo偶na uzyska膰 13 pkt.
 2. S艂uchanie na rozumienie, trwa 20 min, mo偶na uzyska膰 24 pkt.
 3. Czytanie ze zrozumieniem, czas 30 min, 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, maksymalny czas – 15 min, punktacja: 12 pkt.

CZ臉艢膯 USTNA (zdawana w parach), trwa 10 min i sk艂ada si臋 z trzech zada艅:

 1. Poznawanie si臋 nawzajem, mo偶na otrzyma膰 3 pkt.
 2. Wymiana informacji, maksymalna punktacja: 12 pkt.
 3. Uzgodnienie wsp贸lnego stanowiska na wskazany temat, punktacja – 12.

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej, jak i w cz臋艣ci ustnej.

poziom 艣redniozaawansowany

CZ臉艢膯 PIEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Czytanie na rozumienie, 45 min, maksymalnie 75 pkt.
 2. Test leksykalno-gramatyczny, 45 min., 30 pkt.
 3. S艂uchanie na rozumienie, 30 min, 75 pkt.
 4. Pisanie listu wg podanego planu , 30min, 45 pkt.

CZ臉艢膯 USTNA – sk艂ada si臋 z trzech zada艅, trwa 15 min, maksymalna punktacja – 75 pkt.

 1. Nawi膮zanie kontaktu; wymiana informacji o sobie.
 2. Rozmowa na tematy dot. 偶ycia codziennego:
  • referowanie kr贸tkiego tekstu,
  • formu艂owanie w艂asnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana pogl膮d贸w,
 3. Uzgodnienie wsp贸lnego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej (135 pkt), jak i w cz臋艣ci ustnej (45 pkt).

 • Pa艅stwowy Instytut im. A. S. Puszkina (wcze艣niej Naukowo-metodyczne centrum j臋zyka rosyjskiego przy MGU im. 艁omonosowa) od 1966 roku zajmuje si臋 nauczaniem j臋zyka rosyjskiego cudzoziemcom, przygotowywaniem i podniesieniem kwalifikacji wyk艂adowc贸w j臋zyka rosyjskiego jako obcego, pisaniem podr臋cznik贸w, pomocy naukowych, s艂ownik贸w, test贸w.
 • Od pocz膮tku istnienia Instytutu liczba jego absolwent贸w przekroczy艂a 100000 (bior膮c pod uwag臋 cudzoziemc贸w z 91 pa艅stw 艣wiata). Obecnie w instytucie pracuj膮 ponad 160 wyk艂adowc贸w, w tym 106 doktor贸w.

Czym jest egzamin 艢rednij Urowie艅?

 • Poziom egzaminu odpowiada poziomowi B2 (Vantange) w skali Rady Europy i jest odpowiednikiem Intremediate level w systemie test贸w London Chaber of Commerce and Industry.
 • Jest to egzamin j臋zyka rosyjskiego w biznesie.
 • Egzamin mog膮 zdawa膰 osoby pos艂uguj膮ce si臋 j臋zykiem rosyjskim z zakresu biznesu na 艣rednio zaawansowanym poziomie. Zdobyty certyfikat u艂atwia podj臋cie pracy w polsko-rosyjskich sp贸艂kach joint venture, w firmach rosyjskich i innych.

Gdzie odbywa si臋 egzamin?

Egzamin prowadzony jest przez specjaln膮 komisj臋 egzaminator贸w i ekspert贸w Izby Przemys艂owo – Handlowej Federacji Rosyjskiej w Warszawie.

Jak wygl膮da egzamin?

Egzamin odbywa si臋 2 razy w roku – w styczniu i czerwcu, trwa dwa dni i sk艂ada si臋 z o艣miu test贸w, kt贸re sprawdzaj膮 umiej臋tno艣ci:

 • czytania ze zrozumieniem (korespondencja s艂u偶bowa, umowy, instrukcje, teksty z gazet i ksi膮偶ek) czas 60 min.
 • rozumienia ze s艂uchu (autentyczne nagrania reklam, og艂osze艅, rozm贸w telefonicznych itp.) czas 45 min.
 • prowadzenia korespondencji s艂u偶bowej (pisma, umowy, listy s艂u偶bowe, wype艂nianie formularzy itp.) czas 60 min.
 • leksyka (znajomo艣膰 s艂ownictwa typowego dla j臋zyka biznesu) czas 45 min.
 • wiadomo艣ci gramatyczne ( konstrukcje typowe dla j臋zyka rosyjskiego i charakterystycznych dla j臋zyka biznesu) czas – 60 min.
 • m贸wienie (pod j臋cie komunikacji j臋zykowej w realnej sytuacji – spotkania biznesowego)
 • realia (znajomo艣膰 etykiety dnia codziennego) czas – 30 min.
 • znajomo艣膰 wydarze艅 (kulturalnych, historycznych, geograficznych, socjalnych) bie偶膮cych i przesz艂ych. Czas – 30 min.

Uwaga!  Aby otrzyma膰 certyfikat nale偶y uzyska膰 wynik 65 – 100 % z ka偶dej z obowi膮zkowych cz臋艣ci egzaminu.  Je艣li nie zaliczy si臋 jednej lub dw贸ch cz臋艣ci – mo偶na je zdawa膰 ponownie w ci膮gu 2 lat. W przypadku niezaliczenia wi臋cej ni偶 2 cz臋艣ci, trzeba ponownie zdawa膰 egzamin w ca艂o艣ci

to jest „Rosyjski na co dzie艅”

Czym jest egzamin Porogowyj Urowie艅?

 • Poziom egzaminu odpowiada mi臋dzynarodowemu poziomowi B1 (艣redniozaawansowany) w skali poziom贸w opracowanych przez Rad臋 Europy.
  • Znajomo艣膰 j臋zyka na omawianym poziomie pozwala na:
  • funkcjonowanie w warunkach 偶ycia codziennego kraju uczonego j臋zyka (dworzec, lotnisko, ulica, instytucje, sklepy,)
  • podejmowanie sprawnej komunikacji mi臋dzyludzkiej
  • wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 (formalne i nieformalne spotkania, korespondencja s艂u偶bowa i prywatna, rezerwacja w hotelu, itp.);
  • korzystanie z Internetu, rosyjskich czasopism, ksi膮偶ek;

Gdzie odbywa si臋 egzamin?

Egzaminy przeprowadzane s膮 w Instytucie Puszkina w Moskwie oraz w wyznaczonych o艣rodkach egzaminacyjnych w Rosji i Europie, tak偶e w Polsce, np. w Rosyjskim O艣rodku Nauki i Kultury w Warszawie i Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Egzamin odbywa si臋 2 razy w roku w formie testu – w sesji zimowej (stycze艅) i letniej (czerwiec)

Jak wygl膮da egzamin?

Egzamin Porogowyj Urowie艅 trwa dwa dni i sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych cz臋艣ci:

 • czytanie ze zrozumieniem (45 min.)
 • sprawdzian pisemny (45 min.)
 • sprawdzian z gramatyki i leksyki (45 min.)
 • rozumienie ze s艂uchu (25 min.)
 • konwersacja (15 min.- przygotowanie, 15 min.- rozmowa).

Uwaga!  Aby otrzyma膰 certyfikat nale偶y uzyska膰 wynik 65 – 100 % z ka偶dej z obowi膮zkowych cz臋艣ci egzaminu.

Wybierz interesuj膮cy Ci臋 kurs i wy艣lij zg艂oszenie

Kwalifikacja do grup jest bezp艂atna i niezobowi膮zuj膮ca. Koordynator kurs贸w skontaktuje si臋 w kolejnym dniu roboczym.


Zapisz si臋
漏 2020 - 2021 Columbus. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: emedia