Egzaminy z j臋zyka angielskiego

Oferowane przez nas kursy angielskiego skierowane s膮 do wszystkich grup wiekowych 鈥 pocz膮wszy od angielskiego dla dzieci w Lublinie, po angielski do matury. Przygotowujemy r贸wnie偶 naszych kursant贸w do egzamin贸w mi臋dzynarodowych.

Program nauczania oparty jest na metodzie komunikatywnej, co daje gwarancj臋 skuteczno艣ci – po naszym kursie angielskiego po prostu zaczniesz m贸wi膰! Kolejnym atutem s膮 niewielkie grupy – w naszych salach szkoleniowych w Lublinie kursy j臋zyka angielskiego przeprowadzane s膮 w grupach 7-10 os贸b, dzi臋ki czemu masz sta艂y kontakt z lektorem.

Nie czekaj! Wybierz do艣wiadczenie i profesjonalizm – zapisz si臋 na kurs angielskiego COLUMBUS w Lublinie.

Egzamin TOEIC jest mi臋dzynarodowym standardem, dokonuj膮cym pomiaru poziomu umiej臋tno艣ci komunikacyjnych z j臋zyka angielskiego w 艣rodowisku pracy. Egzamin zosta艂 stworzony  w 1979 roku przez ETS (Educational Testing Service), 艣wiatowego lidera w testowaniu dla edukacji i biznesu. Dzi臋ki rygorystycznym badaniom psychometrycznym zastosowanym przy konstruowaniu egzaminu jego wynik jest uznawany jako obiektywny obraz kompetencji j臋zykowej zdaj膮cego.
Jest to najcz臋艣ciej zdawany egzamin na 艣wiecie – ponad 7 milion贸w kandydat贸w rocznie.
TOEIC jest u偶ywany i uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji.

Egzamin TOEIC jest najcz臋艣ciej wykorzystywany do:
– oceny post臋p贸w jakie poczynili pracownicy delegowani na szkolenia j臋zykowe
– zwi臋kszenia szans os贸b startuj膮cych na rynku pracy 鈥 w kraju i zagranic膮
– zarz膮dzania edukacj膮 j臋zykow膮 w firmie czy organizacji
– podejmowania w艂a艣ciwych decyzji w procesie rekrutacji lub awansowania pracownik贸w
– delegowania pracownik贸w na mi臋dzynarodowe szkolenia i kontrakty

TOEIC  ( Listening i Reading ) jest egzaminem w wersji papierowej, o formacie testu wielokrotnego wyboru. Za ca艂o艣膰 egzaminu mo偶na otrzyma膰 od 10 do 990 punkt贸w.
TOEIC bada kompetencj臋 j臋zykow膮 w dw贸ch kluczowych obszarach:
Cz臋艣膰 1 鈥 S艂uchanie: uczestnicy egzaminu s艂uchaj膮 r贸偶nego rodzaju pyta艅 i kr贸tkich konwersacji, prowadzonych w j臋zyku angielskim. Ta cz臋艣膰 egzaminu trwa 45 minut, obejmuje 100 pyta艅 w czterech sekcjach. Zdaj膮cy ma 7 sekund pomi臋dzy pytaniami na zaznaczenie odpowiedzi, nie ma mo偶liwo艣ci ponownego ods艂uchania zada艅.
Cz臋艣膰 2 鈥 Czytanie: trwa 75 minut i zawiera 100 pyta艅 w trzech sekcjach. Zdaj膮cy sam wyznacza sobie tempo pracy, za t臋 cz臋艣膰 egzaminu mo偶e uzyska膰 od 5 do 495 punkt贸w.
Pytania testowe to pr贸bki autentycznego j臋zyka u偶ywanego w pracy i podr贸偶ach s艂u偶bowych.
Na egzaminie mo偶na si臋 spodziewa膰 s艂ownictwa i tematyki zwi膮zanej ze wszystkimi obszarami funkcjonowania firmy, nie ma jednak zwrot贸w i wyra偶e艅 o wysokim stopniu specjalizacji.
Darmowy test poziomuj膮cy z j臋zyka angielskiego! Wejd藕 na stron臋 www.testujangielski.pl i rozwi膮偶 test, kt贸ry poka偶e Ci jak wiele wiesz ju偶 z j臋zyka angielskiego. Ten test zosta艂 oparty na oficjalnych pytaniach do egzaminu TOEIC庐 – jeste艣my Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym, w kt贸rym mo偶esz zarejestrowa膰 si臋 na oficjalny egzamin. Zapraszamy!!!

Egzamin jest oceniany komputerowo 鈥 wynik jest w 100% obiektywny i pozbawiony ryzyka b艂臋du ludzkiego. Zalet膮 jest szybkie raportowanie wyniku 鈥 od 48h do 10 dni roboczych. Ma to ogromne znaczenie np. w procesie rekrutacji.
Najwa偶niejsza dla zdaj膮cych jest jednak informacja, 偶e egzamin nie jest zdawany progowo 鈥 ka偶da ilo艣膰 punkt贸w uprawnia do otrzymania certyfikatu i Tabeli Zdolno艣ci J臋zykowych stanowi膮cej interpretacj臋 wynik贸w.
W odniesieniu do poziom贸w Europejskiego Systemu Opisu Kszta艂cenia J臋zykowego ( poziomy Rady Europy ) interpretacja jest nast臋puj膮ca:
120 – 220 pkt – A1 (poziom pocz膮tkuj膮cy)
225 – 545 pkt – A2 (poziom podstawowy)
550 – 780 pkt 鈥 B1 (poziom 艣redniozaawansowany)
785 – 940 pkt 鈥 B2 (podstawowa bieg艂o艣膰 zawodowa)
945 – 990 pkt – C1 (zaawansowana bieg艂o艣膰 zawodowa)

Jest to egzamin sprawdzaj膮cy przekrojowo bieg艂o艣膰 w pos艂ugiwaniu si臋 j臋zykiem angielskim.
Organizatorem egzaminu jest Educational Testing Service (ETS) z siedzib膮 w Princeton, USA.
Rocznie do egzaminu TOEFL przyst臋puje oko艂o 800.000 os贸b.
W nowej formule egzamin TOEFL iBT (internet – Base Test) jest w ca艂o艣ci zdawany przed komputerem.

Egzamin TOEFL jest warunkiem przyj臋cia na wi臋kszo艣膰 uczelni angloj臋zycznych na 艣wiecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej.
Jest honorowany przez firmy zachodnie dzia艂aj膮ce w Polsce, przez  instytucje mi臋dzynarodowe, rz膮dowe oraz programy stypendialne.
Obecnie oko艂o 8500 instytucji, szk贸艂 wy偶szych i uczelni akceptuje egzamin TOEFL.

TOEFL sprawdza zdolno艣ci u偶ywania i rozumienia j臋zyka angielskiego m贸wionego, pisanego, czytanego i s艂yszanego w 艣rodowisku akademickim.
Egzamin trwa oko艂o cztery godziny. Wszystkie cz臋艣ci przeprowadzane s膮 tego samego dnia w wybranym przez zdaj膮cego akredytowanym centrum egzaminacyjnym TOEFL (tzw. CTAS). Kandydaci zdaj膮 egzamin w zestawach s艂uchawkowo-mikrofonowych, odpowiedzi udzielaj膮 pisz膮c na klawiaturze, zaznaczaj膮c opcje myszk膮 lub m贸wi膮c do komputera, zale偶nie od rodzaju zada艅.
Egamin sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci:
Reading Comprehension TOEFL iBT – bada zdolno艣膰 rozumienia tekst贸w pisanych zawieraj膮cych s艂ownictwo z r贸偶nych dziedzin akademickich (nie techniczne).
Listening Comprehension TOEFL iBT – bada zdolno艣膰 rozumienia wypowiedzi i dialog贸w w kotek艣cie akademickim.
Speaking Section TOEFL iBT – sprawdza umiejetno艣ci wypowiadania si臋 w 艣rodowisku akademickim.
Writing Section TOEFL iBT – sprawdza umiej臋tno艣膰 pisania na zadany temat, wyra偶enia zdania i jego argumentowania

Wyniki TOEFL podawane s膮 w formie punktowej (od 0 do 120 punkt贸w) i mo偶na je interpretowa膰 niezale偶nie od wersji testu. W zale偶no艣ci od liczby uzyskanych punkt贸w TOEFL 艣wiadczy o znajomo艣ci j臋zyka angielskiego na poziomie adekwatnym do egzaminu FCE, C1 Advanced lub CPE.

TOEFL Junior庐 to mi臋dzynarodowy certyfikat z j臋zyka angielskiego przeznaczony dla uczni贸w szk贸艂 j臋zykowych, gimnazjalist贸w i licealist贸w. Jest skierowany do os贸b na poziomach od podstawowego (A2) do 艣redniego wy偶szego (B2).
TOEFL Junior庐 to miernik bieg艂o艣ci j臋zykowej i post臋p贸w w nauce. Co wi臋cej TOEFL Junior庐 jest odpowiedni dla 艣rodowiska nauczania m艂odzie偶y, w kontek艣cie sprawno艣ci szkolnych i kontakt贸w mi臋dzyludzkich, sprawdza stopie艅 bieg艂o艣ci w pos艂ugiwaniu si臋 j臋zykiem praktycznym w 艣rodowisku  szkolnym jak i codziennym 偶yciu uczni贸w.

Egzamin odpowiedni dla os贸b, kt贸re planuj膮 wykorzysta膰 j臋zyk angielski, kontynuuj膮c nauk臋 w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczni贸w, kt贸rzy w przysz艂o艣ci planuj膮 podej艣膰 do egzaminu TOEFL庐 iBT, umo偶liwiaj膮cego podj臋cie studi贸w na zagranicznych uczelniach.

Egzamin TOEFL Junior庐 jest egzaminem w wersji papierowej  i sk艂ada si臋 z 3 sekcji: Listening Comprehension, Language Form and Meaning oraz Reading Comprehension. Ca艂y egzamin sk艂ada si臋 ze 126 pyta艅 i trwa ok. 110 minut.

Skala ocen opiera si臋 na liczbie punkt贸w w przedziale od 600 do 900.Za ka偶d膮 cz臋艣膰 egzaminu mo偶na uzyska膰 od 200 do 300 punkt贸w. Do certyfikatu do艂膮czony jest raport wynik贸w pomagaj膮cy zinterpretowa膰 ocen臋 w odniesieniu do skali Rady Europy.

 • IELTS (International English Language Testing System), zosta艂 stworzony, aby oceni膰 umiej臋tno艣ci j臋zykowe os贸b, kt贸re zamierzaj膮 studiowa膰 lub pracowa膰 w krajach angloj臋zycznych.
 • IELTS spe艂nia najwy偶sze mi臋dzynarodowe standardy dla egzamin贸w oceniaj膮cych umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem obcym. Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiej臋tno艣ci: s艂uchanie (Listening), rozumienie tekst贸w pisanych (Reading), pisanie (Writing) i m贸wienie (Speaking).
 • IELTS sprawdza znajomo艣膰 j臋zyka, u偶ywanego nie tylko w 艣rodowisku biurowym czy akademickim, ale tak偶e w 偶yciu codziennym.

Dost臋pne s膮 dwa modu艂y egzaminu IELTS: Academic i General Training. Wyb贸r modu艂u uzale偶niony jest od wskaza艅 instytucji, na potrzeby kt贸rej kandydat zdaje egzamin.

Modu艂 Academic przeznaczony jest dla os贸b planuj膮cych studia w Wielkiej Brytanii.
General Training jest odpowiedni dla os贸b udaj膮cych si臋 do kraj贸w angielskoj臋zycznych w celu zdobycia do艣wiadczenia zawodowego, odbycia sta偶u, a tak偶e dla cel贸w imigracyjnych do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

 • IELTS jest honorowany przez uniwersytety w krajach angloj臋zycznych (np. w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych). Pe艂n膮 list臋 instytucji uznaj膮cych egzamin IELTS znajdziesz na stronie http://bandscore.ielts.org
 • IELTS jest respektowany przez instytucje edukacyjne na ca艂ym 艣wiecie, w tym prawie wszystkie uczelnie wy偶sze w Wielkiej Brytanii i ponad 1050 w Stanach Zjednoczonych, a w艣r贸d nich presti偶owe uczelnie Ivy League.
 • IELTS (powy偶ej 6 punkt贸w) uznawany jest przez Urz膮d S艂u偶by Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji j臋zykowych pracownik贸w polskiej s艂u偶by cywilnej.
 • IELTS jest uznawany przez agencje rz膮dowe i organizacje zawodowe na ca艂ym 艣wiecie.
 • IELTS jest wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii i Kanady w Polsce od os贸b, kt贸re chc膮 wyemigrowa膰 do tych kraj贸w.
 • IELTS (4 i wi臋cej punkt贸w) wymagany jest przez Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewn臋trznych jako potwierdzenie kwalifikacji j臋zykowych os贸b staraj膮cych si臋 o obywatelstwo brytyjskie.
 • IELTS (powy偶ej 6 punkt贸w) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji j臋zykowych przewodnik贸w wycieczek.
 • IELTS jest uznawany przez wiele uczelni w Polsce

IELTS jest organizowany przez British Council dwa razy w miesi膮cu w Warszawie i Krakowie. Jest te偶 mo偶liwo艣膰 przeprowadzenia testu w innym miejscu dla grup zorganizowanych (np. je艣li instytucja chce przetestowa膰 grup臋 swoich pracownik贸w czy student贸w).

Wyniki egzaminu s膮 dost臋pne on-line 13-go dnia od daty egzaminu.

Egzamin  IELTS sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci: Listening, Reading, Writing, Speaking. Wszyscy kandydaci, niezale偶nie od wybranego modu艂u, zdaj膮 takie same cz臋艣ci Listening i Speaking. Rozr贸偶nienie na modu艂y dotyczy natomiast cz臋艣ci Reading i Writing.

Na IELTS Test Report form sk艂adaj膮 si臋 oceny uzyskane z poszczeg贸lnych cz臋艣ci egzaminu (w skali od 1 do 9 punkt贸w) a tak偶e ocena ko艅cowa (w skali od 1 do 9 punkt贸w). Ka偶da ocena odpowiada konkretnym umiej臋tno艣ciom, kt贸rych opis znajdziesz poni偶ej:

9 – Expert User
Biegle pos艂uguje si臋 j臋zykiem. U偶ywa adekwatnych i w艂a艣ciwych zwrot贸w. M贸wi p艂ynnie i z pe艂nym zrozumieniem.

8 – Very Good User
Biegle pos艂uguje si臋 j臋zykiem z jedynie drobnymi, okazjonalnymi pomy艂kami. Niezrozumienie wypowiedzi i tekst贸w mo偶e pojawi膰 si臋 w przypadku nieznanej kandydatowi tematyki. Dobrze radzi sobie ze skomplikowan膮, szczeg贸艂ow膮 argumentacj膮.

7 – Good User
Pos艂uguje si臋 j臋zykiem z drobnymi, okazjonalnymi pomy艂kami i b艂臋dami. Og贸lnie dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi zwrotami i rozumie bardziej skomplikowane argumentacje.

6 – Competent User
Efektywnie pos艂uguje si锚 j臋zykiem, pomimo drobnych b艂臋d贸w i pomy艂ek. U偶ywa i rozumie do艣膰 trudne zwroty, szczeg贸lnie w znanych sobie sytuacjach.

5 – Modest User
Cz臋艣ciowa znajomo艣膰 j臋zyka. Mimo wielu b艂臋d贸w w wi臋kszo艣ci sytuacji nie ma problem贸w ze zrozumieniem. Jest w stanie prowadzi膰 rozmow臋 na podstawowe, znane sobie tematy.

4 – Limited User
Posiada podstawow膮 znajomo艣膰 j臋zyka. Cz臋sto ma problem z rozumieniem i konstruowaniem wypowiedzi. Nie jest w stanie u偶ywa膰 bardziej skomplikowanych zwrot贸w.

3 – Extremely Limited User
Rozumie jedynie zwroty bardzo og贸lne i dotycz膮ce sytuacji dobrze sobie znanych. Rozmowa bardzo cz臋sto niepe艂na, przerywana.

2 – Intermittent User
Komunikacja w j臋zyku angielskim prawie niemo偶liwa, poza informacjami podstawowymi i przy u偶yciu pojedynczych s艂贸w i kr贸tkich zwrot贸w w tematyce znanej sobie i jedynie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ma spore trudno艣ci w zrozumieniu j臋zyka m贸wionego i pisanego.

1 – Non User
Nie jest w stanie pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem angielskim, poza kilkoma pojedynczymi s艂owami.

0 – Did not attempt the test
Brak informacji na temat umiej臋tno艣ci kandydata.

IELTS w skali Rady Europy:

IELTSRADA EUROPYCAMBRIDGE ESOL
8.5- 9.0C2CPE
7.0- 8.0C1CAE/BEC Higher
5.5- 6.5B2FCE/BEC Vantage
4.0- 5.0B1PET/BEC Preliminary
2.5- 3.5A2 

The European Language Certificates, to ujednolicony system egzamin贸w z dziesi臋ciu j臋zyk贸w, testuj膮cy kompetencje w oparciu o Ramowy Program Opisu Kszta艂cenia Rady Europy od poziomu A1 鈥 do B2.

 • Europejskie Certyfikaty J臋zykowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzamin贸w testuj膮cych kompetencje j臋zykowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kszta艂cenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC mo偶na uzyska膰 z dziesi臋ciu j臋zyk贸w: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, w艂oskiego, portugalskiego, holenderskiego, du艅skiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC s膮 przeprowadzane w ca艂ej Europie w identyczny spos贸b i oceniane wed艂ug tych samych kryteri贸w.
 • Zalet膮 egzamin贸w TELC jest ich por贸wnywalno艣膰 – egzaminy z r贸偶nych j臋zyk贸w przeprowadzone na tym samym poziomie maj膮 tak膮 sam膮 struktur臋 i poziom trudno艣ci.
 • Egzaminy TELC zosta艂y opracowane i s膮 administrowane przez niezale偶n膮 organizacj臋 non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzib膮 we Frankfurcie nad Menem, b臋d膮c膮 cz艂onkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadaj膮cych certyfikaty j臋zykowe uznawane na arenie mi臋dzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje za艂o偶enia nauczania i testowania kompetencji j臋zykowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularno艣ci egzamin贸w TELC 艣wiadczy ilo艣膰 centr贸w egzaminacyjnych – ju偶 ponad 3 000 w Europie!
 • Certyfikat TELC to mi臋dzynarodowy dokument j臋zykowy – uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szk贸艂 wy偶szych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowa艂o si臋 uzna膰 egzaminy TELC jako ko艅cowe egzaminy j臋zykowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawc贸w – krajowych i zagranicznych – daje realn膮 szans臋 na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC s膮 tak偶e stosowane w administracji pa艅stwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty j臋zykowe TELC na poziomie B1 oraz B2, s膮 oficjalnie uznawane przez administracj臋 Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzaj膮ce znajomo艣膰 j臋zyka obcego.
 • Certyfikaty TELC figuruj膮 r贸wnie偶 na li艣cie dokument贸w wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosk贸w student贸w ubiegaj膮cych si臋 o przyznanie stypendi贸w na uczelniach zagranicznych.
 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminator贸w w poszczeg贸lnych centrach egzaminacyjnych.
 • Cz臋艣膰 pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane s膮 dwustopniowo przez dw贸ch r贸偶nych egzaminator贸w.
 • Cz臋艣膰 ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminator贸w w o艣rodku przeprowadzaj膮cym egzamin.
 • 呕eby zda膰 egzamin, nale偶y mie膰, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu cz臋艣ciach egzaminu.
 • Jednostk膮 odpowiedzialn膮 za druk i rozsy艂anie certyfikat贸w jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje si臋 Certyfikat potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka na danym poziomie wraz z ocen膮 z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysy艂any w terminie 5 – 10 tygodni od daty egzaminu.

Zasadniczo egzamin TELC sk艂ada si臋 z cz臋艣ci pisemnej oraz ustnej. Cz臋艣膰 pisemna to teksty do czytania i s艂uchania ze zrozumieniem; cz臋艣膰 ustna to rozmowa w danym j臋zyku. Poszczeg贸lne cz臋艣ci egzaminu mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od poziomu, ale nie j臋zyka.

Jak wygl膮da egzamin TELC A2 ?

CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Leksyka i gramatyka, czas 15 min., maksymalna punktacja – 13 pkt.
 2. S艂uchanie na rozumienie, trwa 20 min., mo偶na uzyska膰 24 pkt.
 3. Czytanie ze zrozumieniem, czas 30 min., 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, (np. kartka pocztowa z uwzgl臋dnieniem co najmniej 3 z kilku podanych element贸w tre艣ci),  trwa 15 min., maksymalna punktacja – 12 pkt.

CZ臉艢膯 USTNA (zdawana w parach) trwa 10 minut i sk艂ada si臋 z trzech zada艅:

 1. Poznawanie sie nawzajem – 3 pkt.
 2. Wymiana informacji – 12 pkt.
 3. Uzgodnienie wsp贸lnego stanowiska na wskazany temat – 12 pkt.

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej (45 pkt), jak i w cz臋艣ci ustnej.

Jak wygl膮da egzamin TELC B1 ?

CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Czytanie na rozumienie, czas 45min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 75.
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 30.
 3. S艂uchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 75.
 4. Pisanie listu wg okre艣lonego planu czas 30 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w 45.

CZ臉艢膯 USTNA (zdawana w parach), obejmuje trzy zadania,czas 15 min, ilo艣膰 punkt贸w 75:

 1. Nawi膮zanie kontaktu; wymiana informacji o sobie.
 2. Rozmowa na tematy dot. 偶ycia codziennego
  • referowanie kr贸tkiego tekstu,
  • formu艂owanie w艂asnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana pogl膮d贸w.
 3. Uzgodnienie wsp贸lnego stanowiska na wskazany temat

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej (135 pkt), jak i w cz臋艣ci ustnej (45 pkt).

Jak wygl膮da egzamin TELC B2 ?

CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Czytanie na rozumienie – 75 pkt, czas cz臋艣ci pisemnej to 90 min. na czytanie i gramatyk臋 oraz ok.50-60 min. na sluchanie i list (pomi臋dzy tymi cz臋艣ciami jest 20 min.przerwa)
 2. Test leksykalno-gramatyczny – 30 pkt.
 3. S艂uchanie na rozumienie, czas 20 min., maksymalna punktacja 75 pkt.
 4. Pisanie listu, czas 30 min., punktacja – 45

CZ臉艢膯 USTNA – obejmuje trzy zadania (egzamin ustny zdaje si臋 w parach lub wyj膮tkowo w 3 osoby), ca艂o艣膰 trwa oko艂o 15 min., mo偶na uzyska膰 75 pkt:

 1. Prezentacja przygotownego wcze艣niej materia艂u.
 2. Dyskusja.
 3. Wsp贸lne rozwi膮zywanie zadania / problemu.

Uwaga! Aby pomy艣lnie zda膰 egzamin, kondydat musi uzyska膰 co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej (135 pkt.), jak i w custnej

Jak wygl膮da egzamin TELC B2 Business ?

CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 czterech zada艅:

 1. Czytanie na rozumienie, trwa 60 min., maksymalna punktacja: 20 pkt.
 2. Pisanie, czas 60 min., do zdobycia 25 pkt.
 3. S艂uchanie na rozumienie, czas 30 min., punktacja: 20 pkt.
 4. Gramatyka i leksyka, czas 30 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w: 10.

CZ臉艢膯 USTNA (zdawana w parach) trwa oko艂o 16 minut, maksymalna punktacja – 25 pkt.

 1. Prezentacja przygotowanego wcze艣niej opisu lub wyja艣nienia.
 2. Dyskusja  na zadany temat (wyra偶anie w艂asnych opinii z uzasadnieniem).
 3. Uzgodnienie wsp贸lonego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej jak i w cz臋艣ci ustnej.

Egzamin o identycznej strukturze jak Telc English B1 z uwzgl臋dnieniem s艂ownictwa biznesowego oraz tematyki handlowej.

Jak wygl膮da egzamin TELC B1 Business ?
CZ臉艢膯 PISEMNA – sk艂ada si臋 z czterech zada艅:

 1. Czytanie na rozumienie, czas 45 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 75.
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 30.
 3. S艂uchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 75.
 4. Pisanie listu wg okre艣lonego planu czas 30 min, maksymalna ilo艣膰 punkt贸w – 45.

CZ臉艢膯 USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15min, ilo艣膰 punkt贸w 75

 1. Nawi膮zanie kontaktu; wymiana informacji o sobie,
 2. Rozmowa na tematy dot. 偶ycia codziennego
  • referowanie kr贸tkiego tekstu
  • formu艂owanie w艂asnej wypowiedzi na wskazany temat
  • wymiana pogl膮d贸w
 3. Uzgodnienie wsp贸lnego stanowiska na wskazany temat

Uwaga! Wynik egzaminu b臋dzie pozytywny, je艣li kandydat uzyska co najmniej 60% zar贸wno w cz臋艣ci pisemnej (135 pkt), jak i w cz臋艣ci ustnej (45 pkt).

 • Certyfikaty LCCI to tzw. mi臋dzynarodowy „passport to employment”.
 • English for Business oraz Spoken English for Industry and Commerce to najpopularniejsze egzaminy z serii kwalifikacji j臋zykowych LCCIEB, sprawdzaj膮ce praktyczn膮 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego i umiej臋tno艣膰 wykorzystania go na polu zawodowym.
 • W roku akademickim 2001/2002 do egzamin贸w LCCI przyst膮pi艂o 700.500 os贸b na ca艂ym 艣wiecie, z czego a偶 10.500 os贸b zdawa艂o egzaminy w Polsce.
 • Certyfikaty LCCI s膮 uznawane podczas rekrutacji na wy偶sze uczelnie z wyk艂adowym j臋zykiem angielskim na ca艂ym 艣wiecie.
 • Stanowi膮 zaliczenie lektorat贸w na uczelniach w Polsce np. Szko艂a G艂贸wna Handlowa, Wy偶sza Szko艂a Przedsi臋biorczo艣ci i Zarz膮dzania im. Ko藕mi艅skiego, Opening University, Wy偶sza Szko艂a Psychologii Spo艂ecznej.
 • Honorowane w ponad 60 krajach 艣wiata, jako dow贸d umiej臋tno艣ci sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w 艣rodowisku angloj臋zycznym.
 • Wymagane w wi臋kszo艣ci firm zachodnich dzia艂aj膮cych w Polsce, zw艂aszcza firmach konsultingowych, bankach oraz instytucjach finansowych jako potwierdzenie kompetencji j臋zykowych.

Egzaminy LCCI przeprowadzane s膮 4 razy w roku w sesjach og贸lno艣wiatowych oraz sesjach tzw. „na 偶膮danie” – On Demand organizowanych w dowolnym czasie.

 • English for Business – EFB jest to egzamin pisemny przeprowadzany na 5 poziomach sprawdzaj膮cy umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 r贸偶nymi formami korespondencji np. raport, list, memorandum, notatka s艂u偶bowa, a tak偶e umiej臋tno艣膰 rozumienia tekst贸w pisanych dotycz膮cych r贸偶nych dziedzin biznesu. Na poziomie 2, 3 i 4 opr贸cz cz臋艣ci pisemnej istnieje mo偶liwo艣膰 przyst膮pienia do egzaminu ustnego sprawdzaj膮cego umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem m贸wionym: znajomo艣膰 s艂ownictwa fachowego, umiej臋tno艣膰 wypowiedzi na tematy zwi膮zane z: ekonomi膮, polityk膮 mi臋dzynarodow膮, transportem, mediami itp.
  Poziomy egzaminu EFB odpowiadaj膮 nast臋puj膮cym poziomom w skali Rady Europy:
  • EFB Preliminary – A1 Breakthrough
  • EFB Level 1 – A2 Waystage
  • EFB Level 2 – B1 Threshold
  • EFB Level 3 – B2 Vantage
  • EFB Level 4 – C1 Effective Operational Proficiency
 • Spoken English for Industry and Commerce – SEFIC jest to praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 5 poziomach, sprawdzaj膮cy umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem m贸wionym w szerokim zakresie sytuacji zawodowych np. umiej臋tno艣膰 zaprezentowania wybranego zagadnienia z dziedziny ekonomii, biznesu, umiej臋tno艣膰 prowadzenia dyskusji, negocjacji, rozm贸w handlowych, a tak偶e rozumienia tekst贸w pisanych oraz m贸wionych.

Poziomy egzaminu SEFIC odpowiadaj膮 nast臋puj膮cym poziomom w skali Rady Europy:

 • SEFIC Preliminary – A1 Breakthrough
 • SEBIC Level 1 – A2 Waystage
 • SEFIC Level 2 – B1 Threshold
 • SEFIC Level 3 – B2 Vantage
 • SEFIC Level 4 – C1 Effective Operational Proficiency

Aby uzyska膰 ocen臋 pozytywn膮 trzeba zrobi膰 wszystkie zadania.

 • Oceny pozytywne to:
 • Pass with Distinction – 75% i wi臋cej poprawnych odpowiedzi
 • Pass with Credit – od 60% do 74% poprawnych odpowiedzi
 • Pass – od 50% do 59% poprawnych odpowiedzi
 • TOLES jest to unikalny egzamin w zakresie angielskiego j臋zyka prawniczego. Powsta艂 on w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony firm i instytucji prawniczych, prawnik贸w i student贸w prawa. Ma za zadanie precyzyjn膮 ocen臋 umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 wsp贸艂czesnym angielskim j臋zykiem prawniczym.
 • TOLES zosta艂 opracowany przez specjalist贸w z dziedziny prawa maj膮cych tak偶e do艣wiadczenie w zakresie nauczania j臋zyka angielskiego. Jest rezultatem szeroko zakrojonych konsultacji z firmami i instytucjami prawniczymi i poddawany jest nieustannym uaktualnieniom, a zatem odzwierciedla ci膮g艂e zmiany, kt贸re nast臋puj膮 w zawodzie prawniczym.
 • Egzaminy TOLES istniej膮 na trzech poziomach: TOLES Foundation, TOLES Higher i TOLES Advanced.
  • TOLES Foundation to egzamin na poziomie A2-B1 w skali Rady Europy
  • TOLES Higher to egzamin na poziomie B1-B2 w skali Rady Europy
  • TOLES Advanced to egzamin na poziomie B2-C1 w skali Rady Europy
 • Testy umo偶liwiaj膮 prawnikom i studentom prawa udokumentowanie ich umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem angielskim przy wykonywaniu codziennych czynno艣ci prawniczych, wynikaj膮cych z pracy w instytucji prawniczej lub studiowania na wydziale prawa w Wielkiej Brytanii lub w Stanach Zjednoczonych.
 • Zadania egzaminacyjne maj膮 charakter praktyczny i sprawdzaj膮 znajomo艣膰 wsp贸艂czesnego j臋zyka prawniczego.
 • Przedmiotem egzaminu nie jest znajomo艣膰 prawa brytyjskiego lub ameryka艅skiego!
 • J臋zyk i terminologia, kt贸rych znajomo艣膰 wymagana jest na egzaminie stosowane s膮 powszechnie w transakcjach handlowych na wsp贸艂czesnym rynku globalnym.
 • Pozwala oceni膰 Ci Twoje bie偶膮ce umiej臋tno艣ci w zakresie Legal English.
 • Mo偶esz u偶ywa膰 go jako miernika Twoich post臋p贸w – mo偶na zdawa膰 go wielokrotnie z coraz lepszymi rezultatami.
 • Do艂膮czenie certyfikatu do CV pozwala Ci udokumentowa膰 Twoje umiej臋tno艣ci przysz艂ym lub aktualnym pracodawcom jest to dow贸d Twojego rozwoju zawodowego.
 • Egzamin TOLES Advanced umo偶liwia rozpocz臋cie studi贸w prawniczych w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych lub odbywanie praktyki zawodowej za granic膮.
 • Studenci UMCS na podstawie zdanego egzaminu TOLES mog膮 by膰 zwolnieni z egzamin贸w ko艅cowych i zalicze艅 na lektoratach j臋zyka angielskiego.

Egzaminy TOLES s膮 obecnie oceniane przez niezale偶nych specjalist贸w, aby umiejscowi膰 je na skali ALTE zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej.

Egzaminy TOLES mo偶na zdawa膰 dwa razy w roku: w czerwcu i grudniu.

Czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi ok. 6 tygodni.

Egzamin TOLES jest oferowany na trzech poziomach:

 • TOLES Foundation (poziom A2-B1 Rady Europy): czytanie i pisanie – 1 godzina 30 minut;
 • TOLES Higher (poziom B1-B2 Rady Europy): czytanie i pisanie – 1 godzina 30 minut, s艂uchanie – 30 minut;
 • TOLES Advanced (poziom B2-C2 Rady Europy): czytanie i pisanie – 2 godziny.

Czym jest egzamin TOLES Foundation?

 • TOLES Foundation jest egzaminem potwierdzaj膮cym znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie A2-B1 w skali Rady Europy.
 • TOLES Foundation ma za zadanie udokumentowa膰, co mo偶e osi膮gn膮膰 kandydat po oko艂o 60 – godzinnym kursie j臋zyka angielskiego w specyficznie prawniczym kontek艣cie.
 • Jest odpowiedni dla student贸w, kt贸rzy maj膮 jeszcze niewielkie do艣wiadczenie prawnicze, a ich znajomo艣膰 dokument贸w prawnych w j臋zyku angielskim jest ograniczona.
 • Mo偶e by膰 postrzegany jako cel sam w sobie b膮d藕  jako wskaz贸wka czy student jest wystarczaj膮co przygotowany, aby rozpocz膮膰 nauk臋 na materia艂ach odpowiednich do TOLES Higher.
 • Je艣li postrzegany jest jako cel sam w sobie, student, kt贸ry osi膮gn膮艂 najwy偶sz膮 punktacj臋 ( 81-100 punkt贸w) posiada wystarczaj膮ce umiej臋tno艣ci j臋zykowe konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynno艣ci prawniczych w j臋zyku angielskim, ale nie jest jeszcze przygotowany do samodzielnej pracy z autentycznymi dokumentami prawniczymi lub do prowadzenia powa偶nych rozm贸w prawniczych.

Wymagania:

Egzamin TOLES Foundation wymaga podstawowej wiedzy w zakresie:

 • Specyficznego s艂ownictwa prawniczego ( z wy艂膮czeniem terminologii kryminalnej, wi臋kszo艣膰 s艂ownictwa pochodzi z j臋zyka kontrakt贸w i prawa handlowego).
 • Stylu formalnego j臋zyka pisanego ( z uwzgl臋dnieniem specyficznych struktur gramatycznych pisanego j臋zyka prawniczego i u偶ycia form archaicznych).
 • Stylu korespondencji prawniczej.
 • U偶ycia formu艂 prawniczych.
 • U偶ycia kolokacji prawniczych.

Jak wygl膮da egzamin TOLES Foundation ?

Egzamin TOLES Foundation trwa 90 minut i obejmuje:

 • Czytanie oraz pisanie – sprawdza:  znajomo艣膰 i w艂a艣ciwe u偶ycie s艂ownictwa prawniczego w kontek艣cie podstawowych tekst贸w i sytuacji prawniczych.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki przedstawione s膮 w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:

 • 81-100 – Kandydat posiada DOSKONA艁膭 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 61-80 –  Kandydat posiada BARDZO DOBR膭 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 41-60 –  Kandydat posiada ZADOWALAJ膭C膭 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 0-40 –  Kandydat posiada S艁AB膭 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

Czym jest egzamin TOLES Advanced?

 • TOLES Advanced jest egzaminem potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie C1 w skali Rady Europy.
 • TOLES Advanced jest przeznaczony dla kandydat贸w , kt贸rzy uko艅czyli zaawansowany kurs j臋zyka angielskiego dla prawnik贸w I maj膮 pewne do艣wiadczenie pracy z autentycznymi dokumentami prawniczymi w j臋zyku angielskim, czy to na kursie przygotowawczym czy te偶 w miejscu pracy.
 • Egzamin TOLES mo偶e by膰 traktowany jako cel sam w sobie lub jako narz臋dzie prowadz膮ce do bieg艂o艣ci w j臋zyku prawniczym.

Wymagania:

   Egzamin TOLES Advanced nie wymaga szczeg贸艂owej znajomo艣ci prawa Ameryka艅skiego b膮d藕 angielskiego. Wymagana jest natomiast znajomo艣膰 s艂ownictwa i umiej臋tno艣膰 zastosowania w艂a艣ciwych struktur w nast臋puj膮cych dziedzinach:

 • S艂ownictwo typowe dla systemu prawnego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
 • Styl formalnego j臋zyka angielskiego pisanego ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem umiej臋tno艣ci sporz膮dzania dokument贸w.
 • J臋zyk kontrakt贸w i um贸w.
 • J臋zyk list贸w prawniczych.
 • J臋zyk m贸wiony w typowych sytuacjach prawniczych ( z uwzgl臋dnieniem u偶ycia idiom贸w).
 • Komunikacja e-mailowa.
 • J臋zyk negocjacji.
 • Kolokacje prawnicze.
 • W艂a艣ciwe u偶ycie przyimk贸w.

Jak wygl膮da egzamin TOLES Advanced ?

Egzamin TOLES Advanced trwa 120 minut i obejmuje:

 • Pisanie i Czytanie – sprawdzana jest znajomo艣膰 i w艂a艣ciwe u偶ycie s艂ownictwa prawniczego, prawid艂owe u偶ycie kolokacji prawniczych, umiej臋tno艣膰 pisania list贸w w zakresie s艂ownictwa w systemie j臋zyka prawniczego oraz stylu korespondencji prawniczej, podstawowe umiej臋tno艣ci sporz膮dzania dokument贸w prawniczych.

  Na tym poziomie nie sprawdza si臋 umiej臋tno艣ci S艂uchania na rozumienie ani M贸wienia, poniewa偶 firmy prawnicze testuj膮 je bezpo艣rednio podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki egzaminu przedstawione s膮 przy pomocy sze艣ciopoziomowej skali, kt贸ra rozci膮ga si臋 od bardzo niskiego poziomu znajomo艣ci j臋zyka (GREEN 0 – 100) do poziomu bardzo zaawansowanego (GOLD 451-500).

 • GOLD (451-500) – doskona艂a
 • ORANGE (401-450) – bardzo dobra
 • RED (301-400) – dobra
 • PURPLE (201-300) – zadowalaj膮ca
 • BLUE (101-200) –  bliska zadowalaj膮cej
 • GREEN (0 -100) – podstawowa

Czym jest egzamin TOLES Higher?

 • TOLES Higher jest egzaminem potwierdzaj膮cym znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1-B2 w skali Rady Europy.
 • Mo偶e by膰 postrzegany jako cel sam w sobie b膮d藕  jako wskaz贸wka czy student jest wystarczaj膮co przygotowany, aby rozpocz膮膰 nauk臋 na materia艂ach odpowiednich do TOLES Higher.

Wymagania:

Egzamin TOLES Higher wymaga wiedzy w zakresie:

 • Specyficznego s艂ownictwa prawniczego
 • Stylu formalnego j臋zyka pisanego ( z uwzgl臋dnieniem specyficznych struktur gramatycznych pisanego j臋zyka prawniczego i u偶ycia form archaicznych).
 • Stylu j臋zyka m贸wionego w kontekstach prawniczych
 • Stylu korespondencji prawniczej.
 • U偶ycia formu艂 prawniczych.
 • U偶ycia kolokacji prawniczych.
 • Podstawowych umiej臋tno艣ci w zakresie sporz膮dzania dokument贸w prawniczych.
 • Umiej臋tno艣ci s艂uchania w celu zrozumienia og贸lnego sensu rozmowy ( listening for gist).
 • Umiej臋tno艣ci s艂uchania w celu zidentyfikowania specyficznych informacji ( listening for specific vocabulary).

Jak wygl膮da egzamin TOLES Higher ?

Egzamin TOLES Higher trwa 120 minut i obejmuje:

 • Czytanie oraz pisanie – sprawdza: znajomo艣膰 oraz w艂a艣ciwe u偶ycie s艂ownictwa prawniczego, w艂a艣ciwe u偶ycie kolokacji prawniczych, pisanie list贸w oraz korespondencji prawniczych, podstawowa umiej臋tno艣膰 sporz膮dzania dokument贸w prawniczych, czas: 90 minut.
 • S艂uchanie – sprawdza: umiej臋tno艣膰 s艂uchania w celu zrozumienia og贸lnego sensu rozmowy oraz zidentyfikowania konkretnych informacji, czas: 30 minut.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki przedstawione s膮 w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:
81-100 – Kandydat posiada DOSKONA艁膭 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
61-80 – Kandydat posiada BARDZO DOBR膭 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
41-60 – Kandydat posiada ZADOWALAJ膭C膭 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
0-40 – Kandydat posiada S艁AB膭 znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie TOLES Advanced

EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL

 • To mi臋dzynarodowy egzamin znajomo艣ci j臋zyka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie A2 w mi臋dzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci A2 Key potrafi膮 pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem m贸wionym i pisanym na poziomie podstawowym zar贸wno w pracy jak i 偶yciu codziennym.
 • Egzamin A2 Key zdaje oko艂o 40 000 os贸b rocznie w ponad 60 krajach.
 • Zak艂ada si臋, 偶e kandydaci przyst臋puj膮cy do A2 Key uczyli si臋 angielskiego przez ok. 250 godzin.

Egzamin A2 Key wa偶ny jest bezterminowo.

Cz臋艣膰 ustna egzaminu A2 Key jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminator贸w. Wszystkie pozosta艂e cz臋艣ci s膮 sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachowa膰 jednolity poziom oceniania dla zdaj膮cych na ca艂ym 艣wiecie.

Egzamin A2 Key odbywa si臋 jeden raz w roku – w maju.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesi膮ce od zako艅czenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, kt贸rzy zdali egzamin, otrzymuj膮 certyfikaty
University of Cambridge Local Examinations Syndicate

 1. Egzamin sk艂ada si臋 z trzech cz臋艣ci – PAPERS
 2. Reading and Writing ( Paper 1) – 1 godzina 10 min, 50% ca艂ej punktacji. Reading sk艂ada si臋 z 5-7 zada艅, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pyta艅 do fragment贸w tekstu, wyb贸r odpowiedzi Right/Wrong/Doesn’t, test wielokrotnego wyboru z uzupe艂nianiem brakuj膮cych fragment贸w czy uzupe艂nianie wyraz贸w. Oceniana jest umiej臋tno艣膰 rozumienia r贸偶nego rodzaju tekst贸w biznesowych, np. og艂osze艅, wykres贸w, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, kr贸tkich tekst贸w merytorycznych i artyku艂贸w, Writing, w zale偶no艣ci od poziomu, sk艂ada si臋 z 2-3 zada艅. Kandydaci musz膮 wykaza膰 si臋 umiej臋tno艣ci膮 przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek s艂u偶bowych, wiadomo艣ci, list贸w i sprawozda艅.
 3. Listening – (Paper 2) – ok. 30 min., 25 punkt贸w – sk艂ada si臋 z pi臋ciu cz臋艣ci. Ka偶dy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej cz臋艣ci to test wielokrotnego wyboru, uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w i dopasowywanie element贸w tekstu.
 4. Speaking – ( Paper 3) – od 8 do 10 min, 25 punkt贸w – w tej cze艣ci standardowo bierze udzia艂 dw贸ch kandydat贸w i dw贸ch egzaminator贸w. Ten fragment egzaminu sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci. W pierwszej kandydaci rozmawiaj膮 z egzaminatorem o swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. Rozmowa trwa oko艂o 6 min. W drugiej cz臋艣ci kandydaci rozmawiaj膮 ze sob膮 przez oko艂o 3-4 min.
 • To mi臋dzynarodowy egzamin znajomo艣ci j臋zyka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1 w mi臋dzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci B1 Preliminary potrafi膮 pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem m贸wionym i pisanym na poziomie ponad podstawowym zar贸wno w pracy jak i 偶yciu codziennym.
 • Egzamin B1 Preliminary zdaje oko艂o 80 000 os贸b rocznie w ponad 80 krajach.
 • Zak艂ada si臋, 偶e kandydaci przyst臋puj膮cy do B1 Preliminary uczyli si臋 angielskiego przez ok. 375 godzin. 

Egzamin B1 Preliminary wa偶ny jest bezterminowo.

Cz臋艣膰 ustna egzaminu B1 Preliminary jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminator贸w. Wszystkie pozosta艂e cz臋艣ci s膮 sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachowa膰 jednolity poziom oceniania dla zdaj膮cych na ca艂ym 艣wiecie.

Egzamin B1 Preliminary odbywa si臋 dwa razy w roku – w maju i listopadzie.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesi膮ce od zako艅czenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, kt贸rzy zdali egzamin, otrzymuj膮 certyfikaty
University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Egzamin sk艂ada si臋 z trzech cz臋艣ci – PAPERS

 1. Reading and Writing ( Paper 1) – 1 godzina 30 min., 60 punkt贸w – Czytanie sk艂ada si臋 z pi臋ciu zada艅. Mog膮 to by膰 膰wiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w, dopasowywanie opis贸w do fragment贸w tekstu lub pytania typu „prawda czy fa艂sz”. Pisanie sk艂ada si臋 z trzech zada艅. Kandydat musi wype艂ni膰 formularz, przekszta艂ci膰 pi臋膰 zda艅 i napisa膰 kr贸tki tekst na oko艂o 100 s艂贸w.
 2. Listening – (Paper 2) – 30 min., 25 punkt贸w; sk艂ada si臋 z czterech zada艅. Ka偶dy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej cz臋艣ci to test wielokrotnego wyboru, uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w i dopasowywanie fragment贸w tekstu.
 3. Speaking – ( Paper 3) – od 10 do 12 min., 25 punkt贸w; w tej cz臋艣ci egzaminu standardowo bierze udzia艂 dw贸ch kandydat贸w i dw贸ch egzaminator贸w. Ten fragment egzaminu sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci. W pierwszej kandydaci rozmawiaj膮 o sobie, swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. W drugiej cz臋艣ci wsp贸lnie wykonuj膮 zadanie, w trzeciej ka偶dy z nich kr贸tko omawia przedstawione mu obrazki lub zdj臋cia, a w czwartej kandydaci dyskutuj膮 na tematy zwi膮zane z om贸wionymi wcze艣niej zdj臋ciami.
 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych gzamin贸w z j臋zyka angielskiego na 艣wiecie na poziomie 艣rednio zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu B2 First odpowiada mi臋dzynarodowemu poziomowi B2 w skali poziom贸w opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kszta艂cenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do B2 First wymaga ok. 600 – 650 godzin nauki j臋zyka angielskiego.
 • B2 First nale偶y do grupy egzamin贸w uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu pa艅stwowego z j臋zyka angielskiego.
 • B2 First jest honorowany przez Urz膮d S艂u偶by Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji j臋zykowych wymaganych od pracownik贸w polskiej s艂u偶by cywilnej.
 • B2 First jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji j臋zykowych przez przewodnik贸w turystycznych i pilot贸w wycieczek.
 • B2 First jest szeroko uznawany w handlu i przemy艣le w Polsce i na ca艂ym 艣wiecie.
 • B2 First spe艂nia wymagania j臋zykowe stawiane przez wiele uniwersytet贸w i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji student贸w.

Certyfikat B2 First jest wa偶ny bezterminowo.

Cz臋艣膰 ustna egzaminu B2 First jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminator贸w. Wszystkie pozosta艂e cz臋艣ci s膮 sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachowa膰 jednolity poziom oceniania dla zdaj膮cych na ca艂ym 艣wiecie.

Daty egzamin贸w B2 First s膮 ustalane odg贸rnie i nie ma mo偶liwo艣ci dodatkowego terminu.
W Polsce s膮 dwie sesje egzaminu B2 First – w czerwcu i grudniu.
Zapisy w trybie zwyk艂ym odbywaj膮 si臋 na ok. trzy miesi膮ce przed rozpocz臋ciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesj臋 czerwcow膮 zwykle odbywaj膮 si臋 naprze艂omie lutego i marca a na sesj臋 grudniow膮 na prze艂omie wrze艣nia i pa藕dziernika. Zapisy dla sp贸藕nionych w trybie „late entry” na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 pa藕dziernika (dla sesji zimowej) – tylko jeden dzie艅!
Op艂aty egzaminacyjne s膮 wy偶sze ni偶 w trybie zwyk艂ym.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesi膮ce od zako艅czenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, kt贸rzy zdali egzamin otrzymuj膮 certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Egzamin B2 First sk艂ada si臋 z 4 cz臋艣ci:

1. Czytanie i zastosowanie struktur j臋zykowych (1 godzina 15 min) sk艂ada si臋 z siedmiu cz臋艣ci i 52 pyta艅, typy zada艅:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragment贸w tekstu.
 • uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w spo艣r贸d podanych mo偶liwo艣ci;
 • tworzenie wyraz贸w pochodnych;
 • przekszta艂canie fraz.

Za ka偶d膮 poprawn膮 odpowied藕 w cz臋艣ciach 1,2,3,7 przyznawany jest 1 punkt, w cz臋艣ci 4 do 2 punk贸w, w cz臋艣ci 5, 6 – 2 punkty.

2. Pisanie (1 godzina 20 minut) sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci:

 • zadanie obowi膮zkowe – esej (140-190 s艂贸w);
 • kandydat musi napisa膰 tekst (140-190 s艂贸w) w formie artyku艂u, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub e-mail na jeden z trzech temat贸w.

3. Rozumienie ze s艂uchu (oko艂o 40 minut) sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci i 30 pyta艅:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupe艂nianie zda艅;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragment贸w tekstu;
 • test wielokrotnego wyboru.

Ka偶dy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za ka偶d膮 poprawn膮 odpowied藕 otrzymuje si臋 jeden punkt. W nagraniach pojawiaj膮 s膮 r贸偶ne rodzaje akcent贸w.

4. Egzamin ustny (14 minut) sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci:

 • przedstawienie si臋 i rozmowa kandydat贸w z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przysz艂o艣膰, itp.;
 • d艂u偶sze indywidualne wypowiedzi, om贸wienie zestawu zdj臋膰;
 • rozmowa kandydat贸w mi臋dzy sob膮;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej cz臋艣ci egzaminu standardowo bierze udzia艂 dw贸ch kandydat贸w i dw贸ch egzaminator贸w.

 • 180-190 pkt – ocena A – poz. C1 wg Rady Europy
 • 173-179 – ocena B – poz. B2 wg Rady Europy
 • 160-172 – ocena C – poz. B2 wg Rady Europy
 • 140-159 – poz. B1 wg. Rady Europy
 • Certificate in Advanced English to uznawany na ca艂ym 艣wiecie certyfikat z j臋zyka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu C1 Advanced odpowiada mi臋dzynarodowemu poziomowi C1 w skali poziom贸w opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kszta艂cenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do C1 Advanced wymaga ok 750 – 800 godzin nauki j臋zyka angielskiego 
 • C1 Advanced nale偶y do grupy egzamin贸w uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu pa艅stwowego z j臋zyka angielskiego.
 • C1 Advanced jest honorowany przez Urz膮d S艂u偶by Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji j臋zykowych wymaganych od pracownik贸w polskiej s艂u偶by cywilnej.
 • C1 Advanced jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji j臋zykowych przewodnik贸w turystycznych i pilot贸w wycieczek.
 • C1 Advanced jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji j臋zykowych przekwalifikuj膮cych si臋 nauczycieli.
 • C1 Advanced jest szeroko uznawany w handlu i przemy艣le na ca艂ym 艣wiecie.
 • C1 Advanced spe艂nia wymagania j臋zykowe stawiane przez wiele angloj臋zycznych uniwersytet贸w i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji student贸w.

Certyfikat C1 Advanced jest wa偶ny bezterminowo.

Cz臋艣膰 ustna egzaminu C1 Advanced jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminator贸w. Wszystkie pozosta艂e cz臋艣ci s膮 sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachowa膰 jednolity poziom oceniania dla zdaj膮cych na ca艂ym 艣wiecie.

W Polsce s膮 dwie sesje egzaminu C1 Advanced – w czerwcu i grudniu. Zapisy w trybie zwyk艂ym odbywaj膮 si臋 na ok. trzy miesi膮ce przed rozpocz臋ciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesj臋 czerwcow膮 zwykle odbywaj膮 si臋 na prze艂omie lutego i marca a na sesj臋 grudniow膮 na prze艂omie wrze艣nia i pa偶dziernika. Zapisy dla sp贸藕nionych w trybie „late entry” na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 pa藕dziernika (dla sesji zimowej) – tylko jeden dzie艅!
Op艂aty egzaminacyjne s膮 wy偶sze ni偶 w trybie zwyk艂ym.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesi膮ce od zako艅czenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, kt贸rzy zdali egzamin otrzymuj膮 certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Egzamin C1 Advanced sk艂ada si臋 z 4 cz臋艣ci tzw. Papers:
1. Czytanie i zastosowanie struktur j臋zykowych (1 godzina 30 minut) sk艂ada si臋 z o艣miu zada艅 i 56 pyta艅:

 • cztery teksty z zadaniami na rozumienie;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w;
 • tworzenie wyraz贸w pochodnych;
 • uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w w zdaniu;
 • przekszta艂canie wyraz贸w.

Za ka偶d膮 poprawn膮 odpowied藕 w cz臋艣ciach 1, 2, 3, 8 mo偶na otrzyma膰 po 1 pkt, zadanie 4 – maksymalnie 2 pkt, zadanie 5, 6, 7 – 2 pkt.
2. Pisanie (1 godzina 30 minut) sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci:

 • zadanie obowi膮zkowe (220-260 s艂贸w) typu esej;
 • kandydat musi napisa膰 tekst (220-260 s艂贸w) na jeden z trzech temat贸w. Zadania w tej cz臋艣ci to: list lub e-mail, propozycja, raport lub recenzja. 

3. Rozumienie ze s艂uchu (oko艂o 40 minut) sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci i 30 pyta艅:

 • kr贸tkie fragmenty tekst贸w;
 • uzupe艂nianie zda艅;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragment贸w tekstu.

Ka偶da cz臋艣膰 jest odtwarana dwukrotnie. Za ka偶d膮 poprawn膮 odpowied藕 otrzymuje si臋 jeden punkt. W nagraniach pojawiaj膮 si臋 r贸偶ne rodzaje akcent贸w.
4. Egzamin ustny (15 minut) sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci:

 • przedstawienie si臋 i rozmowa kandydat贸w z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przysz艂o艣膰, itp.;
 • d艂u偶sze indywidualne wypowiedzi, om贸wienie zestawu zdj臋膰;
 • rozmowa kandydat贸w mi臋dzy sob膮;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej cz臋艣ci egzaminu standardowo bierze udzia艂 dw贸ch kandydat贸w i dw贸ch egzaminator贸w

 • 200-210 pkt – ocena A – poz. C2 wg Rady Europy
 • 193-199 pkt – ocena B – poz. C1 wg Rady Europy
 • 180-192 pkt – ocena C – poz. C1 wg Rady Europy
 • 160-179 pkt – poz. B2 wg Rady Europy
 • Certificate of Proficiency in English to uznawany na ca艂ym 艣wiecie certyfikat z j臋zyka angielskiego na poziomie bieg艂o艣ci j臋zykowej. Poziom egzaminu C2 Proficiency odpowiada najwy偶szemu mi臋dzynarodowemu poziomowi C2 w skali poziom贸w opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kszta艂cenia Rady Europy (Common European Framework of Reference)
 • Przygotowanie do C2 Proficiency wymaga ok. 1100 godzin nauki j臋zyka angielskiego
 • C2 Proficiency nale偶y do grupy egzamin贸w uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu pa艅stwowego z j臋zyka angielskiego.
 • C2 Proficiency jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji j臋zykowych przekwalifikuj膮cych si臋 nauczycieli.
 • C2 Proficiency jest honorowany przez Urz膮d S艂u偶by Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji j臋zykowych wymaganych od pracownik贸w polskiej s艂u偶by cywilnej.
 • C2 Proficiency jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument 艣wiadcz膮cy o znajomo艣ci j臋zyka angielskiego, wymaganej od pracownik贸w ministerstwa.
 • C2 Proficiency jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji j臋zykowych przewodnik贸w turystycznych i pilot贸w wycieczek.
 • C2 Proficiency jest szeroko uznawany w handlu i przemy艣le na ca艂ym 艣wiecie.
 • C2 Proficiency spe艂nia wymagania j臋zykowe stawiane przez wi臋kszo艣膰 angloj臋zycznych uniwersytet贸w i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji student贸w.

Certyfikat C2 Proficiency jest wa偶ny bezterminowo.

Cz臋艣膰 ustna egzaminu C1 Advanced jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminator贸w. Wszystkie pozosta艂e cz臋艣ci s膮 sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachowa膰 jednolity poziom oceniania dla zdaj膮cych na ca艂ym 艣wiecie.

W Polsce s膮 dwie sesje egzaminu C1 Advanced – w czerwcu i grudniu. W Polsce s膮 dwie sesje egzaminu C2 Proficiency – w czerwcu i grudniu. Zapisy na sesj臋czerwcow膮 zwykle odbywaj膮 si臋 na prze艂omie lutego i marca, a na sesj臋 grudniow膮 na prze艂omie wrze艣nia i pa藕dziernika. Zapisy dla sp贸偶nionych w trybie „late entry” na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 pa藕dziernika (dla sesji zimowej) – tylko jeden dzie艅! Op艂aty egzaminacyjne s膮 wy偶sze ni偶 w trybie zwyk艂ym.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesi膮ce od zako艅czenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, kt贸rzy zdali egzamin otrzymuj膮 certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Egzamin C2 Proficiency sk艂ada si臋 z 5 cz臋艣ci tzw. Papers:

1. Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punkt贸w) sk艂ada si臋 z czterech zada艅, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w w tek艣cie.

2.  Pisanie (2 godziny; 40 punkt贸w) – w tej cz臋艣ci kandydat musi napisa膰 dwa wypracowania, ka偶de na 300-350 s艂贸w. Pierwsze zadanie jest obowi膮zkowe (polega na napisaniu artyku艂u, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu s膮 cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech ksi膮偶ek z listy nieobowi膮zkowych lektur.

Zalecane lektury na sesje Lato 2008 i Zima 2008:
鈥 Michelle Magorian, Goodnight Mister Tom
鈥 Tobias Hill, The Cryptographer
鈥 Tracy Chevalier, Girl with a Pearl Earring

3. Zastosowanie struktur j臋zykowych (1 godzina, 30 minut; 40 punkt贸w) sk艂ada si臋 z pi臋ciu cz臋艣ci. Zadania do wykonania w tej cz臋艣ci to: uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w, tworzenie wyraz贸w pochodnych, uzupe艂nianie brakuj膮cego wyrazu wsp贸lnego dla kilku zda艅, przekszta艂canie zda艅, pytania sprawdzaj膮ce rozumienie tekstu oraz pisanie streszcze艅.

4. Rozumienie ze s艂uchu (oko艂o 40 minut; 40 punkt贸w) sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci. Ka偶dy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej cz臋艣ci to: dopasowywanie fragment贸w wypowiedzi do m贸wi膮cego, test wielokrotnego wyboru i uzupe艂nianie zda艅.

5. Cz臋艣膰 ustna (oko艂o 19 minut; 40 punkt贸w) – w tej cz臋艣ci standardowo bierze udzia艂 dw贸ch kandydat贸w i dw贸ch egzaminator贸w. Ten fragment egzaminu sk艂ada si臋 z trzech cz臋艣ci. Pierwsza to towarzyska rozmowa ka偶dego z kandydat贸w z egzaminatorem na tematy og贸lne. W drugiej cz臋艣ci kandydaci rozmawiaj膮 ze sob膮 na temat przedstawionych im zdj臋膰, a w trzeciej ka偶dy z kandydat贸w otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

Uwaga! Od sesji Zima 2008 cz臋艣膰 4 egzaminu C2 Proficiency (Rozumienie ze s艂uchu) odbywa膰 si臋 b臋dzie tego samego dnia, co cz臋艣ci 1, 2 i 3 (Czytanie, Pisanie i Zastosowanie struktur j臋zykowych) tego egzaminu. Czas trwania tych czterech cz臋艣ci egzaminu pozostaje bez zmian.

C2 Proficiency ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Osoba zdaj膮ca musi zgromadzi膰, co najmniej 60% punkt贸w, aby uzyska膰 ocen臋 C.
Nie ma ocen za poszczeg贸lne cz臋艣ci testu. Ocen臋 ko艅cow膮 okre艣la suma punkt贸w ze wszystkich cz臋艣ci.
Oto wyszczeg贸lnienie poszczeg贸lnych poziom贸w:

 • oceny pozytywne:
 • ocena A – 80% i wi臋cej
 • ocena B – 75% do 79%
 • ocena C – 60% do 74%
 • oceny negatywne:
 • ocena D – 55% do 59%
 • ocena E – 54% i mniej
 • BEC to najpopularniejsze egzaminy mi臋dzynarodowe potwierdzaj膮ce znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego biznesowego.
 • Egzaminy BEC to seria test贸w na r贸偶nych poziomach zaawansowania okre艣laj膮ca poziom umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem angielskim w sytuacjach zawodowych.
 • Egzaminy BEC okre艣laj膮 umiej臋tno艣ci zdaj膮cego na trzech poziomach:
  • BEC Preliminary Level – poziom B1 w mi臋dzynarodowej skali Rady Europy (odpowiada poziomowi egzaminu PET),
  • BEC Vantage Level 鈥 poziom B2 w mi臋dzynarodowej skali Rady Europy (poziom egzaminu FCE),
  • BEC Higher Level – poziom C1 w mi臋dzynarodowej skali Rady Europy (poziom egzaminu CAE)
 • Na egzaminach BEC oceniana jest umiej臋tno艣膰 czytania, pisania, s艂uchania i m贸wienia w j臋zyku angielskim w miejscu pracy.
 • W roku 2002 oko艂o 60 000 os贸b na 艣wiecie zdawa艂o egzaminy BEC

Dyplomy BEC uznane s膮 przez organy administracji pa艅stwowej i pracodawc贸w za wiarygodny dokument po艣wiadczaj膮cy umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem angielskim w 艣rodowisku zawodowym.

Certyfikat BEC jest wa偶ny bezterminowo.

Egzaminy BEC odbywaj膮 si臋 w Polsce co roku w dw贸ch sesjach egzaminacyjnych: w maju i w listopadzie.

Egzaminy BEC sk艂ada si臋 z czterech cz臋艣ci (papers):

1. Czytanie (1 godzina; 25% ca艂o艣ci punktacji) – sk艂ada si臋 z 6 zada艅, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pyta艅 do fragment贸w tekstu, wyb贸r odpowiedzi Right/Wrong/Doesn’t, test wielokrotnego wyboru z uzupe艂nianiem brakuj膮cych fragment贸w czy uzupe艂nianie wyraz贸w. Oceniana jest umiej臋tno艣膰 rozumienia r贸偶nego rodzaju tekst贸w biznesowych, np. og艂osze艅, wykres贸w, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, kr贸tkich tekst贸w merytorycznych i artyku艂贸w.

2. Pisanie (1 godzina 10 minut; 25% ca艂o艣ci punktacji) – sk艂ada si臋 z 2 zada艅. Kandydaci musz膮 wykaza膰 si臋 umiej臋tno艣ci膮 przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek s艂u偶bowych, wiadomo艣ci, list贸w i sprawozda艅.

3. Rozumienie ze s艂uchu (oko艂o 40 minut; 25% ca艂o艣ci punktacji) – sk艂ada si臋 z trzech zada艅, takich jak test wielokrotnego wyboru, uzupe艂nianie brakuj膮cych wyraz贸w i wy艂awianie konkretnych informacji. Kandydaci musz膮 zrozumie膰 r贸偶nego rodzaju dialogi i monologi wyg艂aszane w sytuacjach zwi膮zanych z prac膮 zawodow膮. Powinni te偶 zrozumie膰 sens wypowiedzi bez konieczno艣ci rozumienia wszystkich s艂贸w. Teksty wykorzystywane w tej cz臋艣ci to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, og艂oszenia, nagrane wiadomo艣ci, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje.

4. M贸wienie (oko艂o 16 minut; 25% ca艂o艣ci punktacji) – w tej cz臋艣ci egzaminu standardowo bierze udzia艂 dw贸ch kandydat贸w i dw贸ch egzaminator贸w. M贸wienie sk艂ada si臋 z trzech cz臋艣ci.

Na pozczczeg贸lnych poziomach  wyst臋puj膮 nast臋puj膮ce nieznaczne r贸偶nice w strukturze egzaminu.

Poziom egzaminu odpowiada poziomowi B1 w mi臋dzynarodowej skali Rady Europy

STRUKTURA EGZAMINU:
W przypadku tego egzaminu cz臋艣ci 1 & 2 zosta艂y po艂膮czone
Paper 1&2 ( Reading & Writing ) – 1 godzina 
Paper 3 ( Listening) – oko艂o 40 minut
Paper 3 ( Speaking) – oko艂o 12 minut

Jaka jest skala ocen ?

Certyfikat otrzymuj膮 tylko te osoby, kt贸re podesz艂y do wszystkich cz臋艣ci egzaminu.
Egzamin BEC Preliminary ma dwie oceny pozytywne i dwie oceny negatywne:

oceny pozytywne:

 • Pass with Distinction- 85% – 100%
 • Pass with Merit – 80% – 84%
 • Pass – od 65% do 79%

oceny negatywne:

 • Poziom A2 w CERF – od 40% do 64%
 • Fail – 39% i ponizej

Poziom egzaminu odpowiada poziomowi B2 w mi臋dzynarodowej skali Rady Europy

STRUKTURA EGZAMINU:
Paper 1 (Reading ) – 1 godzina
Paper 2 ( Writing) – 45 minut
Paper 3 ( Listening) – oko艂o 40 minut
Paper 3 ( Speaking) – oko艂o 14 minut

Jaka jest skala ocen ?

Certyfikat otrzymuj膮 tylko te osoby, kt贸re podesz艂y do wszystkich cz臋艣ci egzaminu.
Egzamin BEC Vantage ma trzy oceny pozytywne i dwie oceny negatywne:

oceny pozytywne:

 • A – 80% i powy偶ej
 • B – od 75% do 79%
 • C – 60% do 74%

oceny negatywne:

 • Poziom B1 wg CERF – od 55% do 59%
 • Fail- 44% i ponizej

Poziom egzaminu odpowiada poziomowi C1 w mi臋dzynarodowej skali Rady Europy

STRUKTURA EGZAMINU:
Paper 1 (Reading ) – 1 godzina
Paper 2 ( Writing) – 1 godzina 10 minut
Paper 3 ( Listening) – oko艂o 40 minut
Paper 3 ( Speaking) – oko艂o 16 minut

Jaka jest skala ocen ?

Certyfikat otrzymuj膮 tylko te osoby, kt贸re podesz艂y do wszystkich cz臋艣ci egzaminu.
Egzamin BEC Higher ma trzy oceny pozytywne i dwie oceny negatywne:

oceny pozytywne:

 • A – 80% i powy偶ej
 • B – od 75% do 79%
 • C – 60% do 74%

oceny negatywne:

 • Poziom B2 wg CERF – od 45% do 59%
 • Fail – 44% i ponizej

EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL dla DZIECI

Egzamin STARTERS

Ca艂y egzamin trwa 45 minut i sk艂ada si臋 z 3 cz臋艣ci. Zawiera nast臋puj膮ce zadania:

LISTENING (s艂uchanie ze zrozumieniem), trwa 20 minut, obejmuje 4 zadania, mo偶na uzyska膰 20 pkt., 

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 • regowanie na instrukcje,
 • zaznacznie pozycji przedmiot贸w,
 • zrozumienie i zapisywanie numer贸w i nazw,
 • zaznaczenie w艂a艣ciwych opcji po wys艂uchaniu dialogu.

READING & WRITING TEST (Czytanie i pisanie), trwa 20 minut, obejmiuje 5 zada艅, 艂膮cznie mo偶na uzyska膰 25 pkt.

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 • czytanie kr贸tkich zda艅 i wybieranie zda艅 prawdziwych i fa艂szywych,
 • czytanie jednozdaniowych opis贸w obrazka i udzielanie odpowiedzi na pytania,
 • uzupe艂nianie luk w kr贸tkim tek艣cie,
 • uzupe艂nianie odpowiedzi do historyjek obrazkowych.

SPEAKING (M贸wienie), trwa 3-5 minut, obejmuje 5 zada艅.

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 – rozumienie i poprawne wykonywanie instrukcji dotcz膮cych:

 • wskazywania w艂a艣ciwej cz臋艣ci obrazka,
 • umieszczenia obrazk贸w na wi臋kszej ilustracji,
 • udzielenia kr贸tkich odpowiedzi dotycz膮cych ilustacji,
 • udzielenie informacji na sw贸j temat.

Egzamin MOVERS

Ca艂y egzamin trwa 65 minut i sk艂ada si臋 z 3 cz臋艣ci. Zawiera nast臋puj膮ce zadania:

LISTENING (s艂uchanie ze zrozumieniem), trwa 25 minut, obejmuje 5 zada艅, 艂膮cznie mo偶na uzyska膰 25 pkt., 

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 • rozumienie nazw i opis贸w,
 • uzupe艂nianie luk w te艣cie (znajomo艣膰 liczb, umiej臋tno艣ci literowania)
 • wybieranie w艂a艣ciwej odpowiedzi po wys艂uchaniu dialogu,
 • reagowanie na podawane instrukcje.

 READING & WRITING TEST (czytanie i pisanie), trwa 30 minut, obejmiuje 6 zada艅, 艂膮cznie mo偶na uzyska膰 40 pkt.

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 • zrozumienie kr贸tkich definicji i dopasowanie odpowiedniej nazwy,
 • czytanie opisu obrazka i udzielania kr贸tkich odpowiedzi na pytanie zwi膮zane z obrazkiem,
 • uzupe艂nienie luk w te艣cie podanymi s艂贸wkami,
 • czytanie historyjek i uzupe艂nianie luk w tek艣cie,
 • uzupe艂nienie luk w tek艣cie poprawn膮 form膮 gramatyczn膮 (z trzech mo偶liwych do wyboru).

SPEAKING (M贸wienie), trwa 5-7 minut, obejmuje 4 zadania.

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 • opisywanie obrazk贸w i znajdowanie r贸偶nic,
 • tworzenie historyjki na podastawie sekwencji obrazk贸w,
 • wybieranie ilustracji r贸偶nej od pozosta艂ych, podanie uzasadnienia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytanie osobiste.

Egzamin FLYERS

Ca艂y egzamin trwa 75 minut i  sk艂ada si臋 z 3 cz臋艣ci. Zawiera nast臋puj膮ce zadania:

LISTENING (s艂uchanie ze zrozumieniem), trwa 25 minut, obejmuje 5 zada艅, 艂膮cznie mo偶na uzyska膰 25 pkt., 

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 • rozumienie nazw i opis贸w,
 • uzupe艂nianie luk w te艣cie (znajomo艣膰 liczb, umiej臋tno艣ci literowania)
 • wybieranie w艂a艣ciwej odpowiedzi po wys艂uchaniu dialogu,
 • reagowanie na podawane instrukcje.

 READING & WRITING TEST (czytanie i pisanie), trwa 40 minut, obejmiuje 7 zada艅, 艂膮cznie mo偶na uzyska膰 50 pkt.

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 • zrozumienie kr贸tkich definicji i dopasowanie odpowiedniej nazwy,
 • czytanie opisu obrazka i udzielania kr贸tkich odpowiedzi na pytanie zwi膮zane z obrazkiem,
 • uzupe艂nienie luk w te艣cie podanymi s艂贸wkami,
 • czytanie historyjek i uzupe艂nianie luk w tek艣cie,
 • uzupe艂nienie luk w tek艣cie poprawn膮 form膮 gramatyczn膮 (z trzech mo偶liwych do wyboru).

SPEAKING (M贸wienie), trwa 7-9 minut, obejmuje 4 zadania.

Oczekiwane umiej臋tno艣ci:

 • opisywanie obrazk贸w i znajdowanie r贸偶nic,
 • tworzenie historyjki na podastawie sekwencji obrazk贸w,
 • wybieranie ilustracji r贸偶nej od pozosta艂ych, podanie uzasadnienia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytanie osobiste.

Wybierz interesuj膮cy Ci臋 kurs i wy艣lij zg艂oszenie

Kwalifikacja do grup jest bezp艂atna i niezobowi膮zuj膮ca. Koordynator kurs贸w skontaktuje si臋 w kolejnym dniu roboczym.


Zapisz si臋
漏 2020 - 2022 Columbus. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: emedia